søndag 14. juli 2013

Innsikt om insektDet er på hagefest som elles i livet: Best å vere kvitkledd og edru og ikkje tenkje for mykje på andre.

Naturen er full av interessante spørsmål. Eitt av dei mest brennande som naturvitskapen no augnar svar på, er kva som kjenneteiknar dei stakkars menneska som verkar spesielt forlokkande på mygg og knott. Emnet er høgaktuelt i fellesferien. Det er ingen tvil om at enkelte menneske er meir heimsøkte av surrande insekt enn andre. Det store spørsmålet er kvifor.

Søtt blod. Teoriane har vore mange: Kor mange gongar har vi til dømes ikkje høyrt på folk som slår vilt om seg med gaffel og biffkniv og årsaka seg med at dei har så søtt blod i årane?
Det som rettferdiggjer utagerande framferd med hyl og svingslag over reker og sommarkotelettar, er at myggen og knotten er spesielt er ute etter akkurat deira blodtype. Desse djupt plaga menneska forskansar seg gjerne inst i kroken og omgir seg ei bedøvande lukt av myggspray og andre kjemiske stridsmidlar. Til og med ikkje-røykjarane mellom dei finn det nødvendig å kjederøykje sigarillos under måltidet.

Søtt blod er ei plage på lik line med pollenallergi og høysnue og eit trugsmål mot livskvalitet og friluftsliv. Gudane veit om dei ikkje også er ekstra mottakelege for den livstrugande flåtten, som i likskap med mordarsniglen okkuperer folk og land og tvingar innbyggjarane inn i ein kronisk alarmtilstand som varer heile ferien.

Surrande insekt. Slikt snakkar vi om rundt dei tusen hagebord i desse dagar. Alle er plaga av surrande insekt, men det er utan tvil enkelte som er meir plaga enn andre. Derfor kjenner vi ansvar for å fortelje kva vitskapen seier om samanhengen mellom søtt blod og mygg. Det er ingen samanheng. Om søtt blod i det i det heile finst, har det lite å seie for kven myggen og knotten vel seg ut som blodgivar. Derimot er det ei rekkje andre fellestrekk hos dei som tiltrekkjer seg mygg og knott, kan fersk forsking fortelje og det er god grunn til at klegg, kvefs og humle tenkjer på same måten.

Det er klare indikasjonar på at dei ofte svaksynte blodsugarane oppfattar svartkledde som noko i retning av storfe som dei reknar som spesielt gode leverandørar av friskt blod. Tiltak 1: Kle deg i lyse gevantar. Prøv så godt du kan gjennom klesdrakt og oppførsel å understreke at du ikkje er hest eller ku.

Det er også indikasjonar på at mygg og knott i likskap med sine tobeinte offer likar alkohol. Tiltak 2. Drikk Munkholm heile kvelden. Lettøl har også færre kaloriar. Jamfør tiltak 1.

Feromon. Endeleg meiner vitskapen også at myggen reagerer på menneskelege feromon. Dette er duftstoff som menneske og dyr meir eller mindre umedvite sender ut for å signalisere til dømes at dei kunne ha tenkt seg eit aldri lite eventyr i løpet av kvelden. Om ingen andre i selskapet reagerer, let i alle fall myggen seg ikkje be to gongar. Tiltak 3: Tenk på noko anna, til dømes restskatten, myggplaga eller alt du ikkje rakk før du gjekk ut i ferie. For all del: Ikkje så mykje som ein tanke på det motsette kjønn!

No er det nemleg slått vitskapleg fast at mygg og knott går mest etter dei dei mørkkledde, småfulle og småkåte. Mange er i risikogruppa. Vi nemner i fleng: Medlemmer i MC-klubbar, gravferdsagentar, tungrockararar og utstillingskuratorar. Å vere på sjekker’n på utekafé med den stilige kombinasjonen halvliter, svart t-skjorte og solbriller er kanskje den verst tenkjelege.

No som alltid er det tryggast med striskjorta og havrelefsa og å sky alt som minner om alkohol og sex. Hald deg berre til den smale sti, så får du mange færre stikk!

(Smp 13072013)Følgere