mandag 22. mars 2010

Vil berge Berge-fabrikken

Vil det late seg gjere å berge den tradisjonsrike Berge-fabrikken på Stranda?

Ei interimgruppe er i sving for å sjå om det er mogleg å få berge Berge Trevarefabrikk frå forfallet og få til ei foreining som kan ta seg av vedlikehald og drift av eigedommen. Fabrikken er frå 1915 og vart bygd samtidig med kraftverket på Furset. Fylkeskonservatoren meiner bygninga har høg verneverdi. Dette er ei av dei best bevarte anlegga av dette slaget i Møre og Romsdal og bygninga er ogås registrert på Riksantikvaren si oversikt over verneverdige tekniske/industrielle anlegg.

Følgere